โรคตับจากยา
  • ฿450.00
  • ฿315.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ปาจรีย์ ศรีอุทธา
  • ISBN : 9786163983732
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 148
  • File Size : 9.69 MB

จากความเชื่อส่วนใหญ่ว่า กินยานานๆ มีผลต่อตับเป็นความจริงหรือไม่ หนังสือเล่มนี้ ได้ให้มุมมองรอบด้านในส่วนของโรคตับจากยา ซึ่งเหมาะกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ นักศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น Ebook

฿350.00 ฿245.00

อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 Ebook

฿320.00 ฿224.00

โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง Ebook

฿250.00 ฿175.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก Ebook

฿650.00 ฿455.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด Ebook

฿250.00 ฿175.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก Book

฿650.00

โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿250.00

อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 Book

฿320.00

Tags: โรคตับ, ยา, รักษา, การป้องกัน, ความเชื่อ, ผลกระทบ, โรคตับจากยา, , สุขภาพ, อนามัย, เภสัชกร, บุคลากรทางการแพทย์, ความเข้าใจ, ตับ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, CMU, CMUBOOKS, ต่อตับ, มีพิษต่อตับ, มีผลข้างเคียงต่อตับ, ตับพัง, ebook, bookcaze

line