จิตวิทยาองค์การ
  • ฿403.00
  • ฿282.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ชูชัย สมิทธิไกร
  • ISBN : 9786163989512
  • Language : thai
  • Number of Pages : 336
  • File Size : 34.38 MB

จิตวิทยาองค์การ คือการศึกษาในทุกๆแง่มุมที่เกี่ยวกับ คน และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในองค์กร เช่น การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การคัดเลือกคนที่เหมาะสม การพัฒนาคนในองค์กร

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line