ภาวะนิ้วล็อค (Trigger finger)
  • ฿462.00
  • ฿323.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : พิชิตชัย อรรถโกมล
  • ISBN : 9786163989420
  • Language : thai
  • Number of Pages : 218
  • File Size : 19.78 MB

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาวะนิ้วล็อค ตั้งแต่เรื่องกายวิภาคของระบบเส้นเอ็นงอนิ้วสาเหตุการวินิจฉัย การดำเนินโรคของภาวะนิ้วล็อค การประเมินผลการรักษาภาวะนิ้วล็อค การรักษาภาวะนิ้วล็อคด้วยการฉีด สเตียรอยด์เฉพาะที่ และการฉีดสารอื่นการรักษาภาวะนิ้วล็อคด้วยการใส่อุปกรณ์ดามนิ้ว และการรักษาด้วยวิธีอื่น และการรักษาภาวะนิ้วล็อคด้วยการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่าตัด ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหามาจากผลงานวิจัยของแพทย์ ทั่วโลก รวมถึงงานวิจัยและรวมข้อคิดเห็นจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้จากการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะดังกล่าวมีรูปวาด และรูปถ่ายอธิบายประกอบความเข้าใจ

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line