มองธรรมะผ่านงานละครวิลเลียม เชกสเปียร์
  • ฿533.00
  • ฿373.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ประดิษฐ์ นารีรักษ์
  • ISBN : 9786163989376
  • Language : thai
  • Number of Pages : 198
  • File Size : 5.07 MB

หนังสือเล่มนี้จะทําให้ผู้อ่านได้ดื่มด่ำกับอรรถรส ของบทละครที่ประพันธ์โดยเชกสเปียร์ ในอีกรูปแบบที่แตกต่างออกไป และได้เรียนรู้ หลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาควบคู่กันไปด้วย โดยผู้อ่านอาจนําไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจําวัน เฉกเช่นคําภาษิตโบราณที่ว่า "ดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวเอง" หรือนําคติสอนใจที่ได้ค้นพบจากงานละครนี้ ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ตระหนักรู้

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line