การบัญชีสำหรับผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
  • ฿607.00
  • ฿425.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : นที สุริยานนท์
  • ISBN : 9786163989345
  • Language : thai
  • Number of Pages : 423
  • File Size : 8.28 MB

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับบุคลากรของกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งโดยปกติจะมีความรู้ด้านการบัญชีอย่างจำกัด หรือ ไม่มีความรู้ด้านการบัญชีเลยเนื้อหาจำแนกเป็นห้าส่วน ส่วนที่ 1 หลักการบัญชีและงบการเงิน ส่วนที่ 2 การบันทึกรายการค้าเกี่ยวกับต้นทุนการ ก่อสร้าง ส่วนที่ 3 ภาษี ส่วนที่ 4 การจัดทำงบทดลอง งบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงินและส่วนที่ 5 การจัดทำบัญชีตามรูปแบบมาตรฐาน ทั้งนี้เนื้อหาที่นำเสนอจำกัดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line