การประเมินและบำบัดฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัด สำหรับผู้ป่วยได้รับการบาดเจ็บของสมอง ที่มีความบกพร่องด้านการรับรู้และความคิดความเข้าใจ
  • ฿607.00
  • ฿425.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : พีรยา มั่นเขตวิทย์
  • ISBN : 9786163989246
  • Language : thai
  • Number of Pages : 226
  • File Size : 5.15 MB

นับเป็นหนังสือที่มีความทันสมัยเป็นอย่างมาก ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดฟื้นฟูการทำงานของสมองในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง จนเกิดความบกพร่องด้านการรับรู้และความคิดความเข้าใจที่เกิดจากหลอดเลือดสมองและสมองที่ได้รับการกระทบกระเทือน หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาและผู้ที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู และการบำบัดสำหรับผู้ป่วยได้รับการบาดเจ็บของสมอง

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line