กระจกตาอักเสบติดเชื้อ
  • ฿562.00
  • ฿393.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : นภาพร ตนานุวัฒน์ และ พลอย นิภารักษ์
  • ISBN : 9786163989109
  • Language : thai
  • Number of Pages : 314
  • File Size : 12.82 MB

หนังสือเล่มนี้เนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานของกระจกตา และดวงตา พยาธิกำเนิด ระบาดวิทยา ลักษณะทางคลินิก แนวทางการวินิจฉัยและการรักษา รวมถึงผลการวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับกระจกตาอักเสบติดเชื้อ โดยครอบคลุมถึงการติดเชื้อที่พบไม่บ่อย หรือ โรคอุบัติใหม่ เพื่อลด ข้อผิดพลาด ในการรักษาพยาบาล ผู้เขียนเรียบเรียงเนื้อหาให้อ่านและเข้าใจง่าย มีข้อมูลที่ ทันสมัยและสามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้หนังสือเล่มนี้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษา การดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ ตลอดจนการป้องกันโรคซึ่งถือเป็นสาเหตุของตาบอดที่ป้องกันได้

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line