เครือข่ายผู้ปฏิบัติการหน้าใหม่ในพื้นที่ความรู้ศึกษาศาสตร์ในสังคมไทยสมัยใหม่
  • ฿590.00
  • ฿413.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : นงเยาว์ เนาวรัตน์, พิสิษฏ์ นาสี, ออมสิน จตุพร, วสันต์ สรรพสุข คณะศึกษาศาสตร์
  • ISBN : 9786163989130
  • Language : thai
  • Number of Pages : 198
  • File Size : 5.20 MB

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยภายใต้โครงการนำร่องเพื่อทดสอบระบบสนับสนุนการวิจัยสังคมศาสตร์ สู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนเติมเต็มให้สังคมไทยได้เข้าใจการไหวตัวและตื่นตัวของความรู้ในพื้นที่ศึกษาศาสตร์โดยเฉพาะจากกลุ่มคนที่โครงการวิจัยเรียกว่า “ผู้ปฏิบัติการหน้าใหม่” ที่ต้องการสร้างพื้นที่ของความรู้ทางศึกษาศาสตร์ที่มาจากหลากหลายแหล่ง หลายเสียง หลายศาสตร์ และเกิดการถกเถียงในสังคมมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับปัญหาทางสังคมและปัญหาทางการศึกษาในปัจจุบันรวมถึงในโลกอนาคต”

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line