ประวัติศาสตร์ล้านนา พิมพ์ครั้งที่ 13
  • ฿450.00
  • ฿315.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : เกียรติคุณสรัสวดี อ๋องสกุล
  • ISBN : 9786163989055
  • Language : thai
  • Number of Pages : 523
  • File Size : 50.02 MB

การสร้างประวัติศาสตร์นิพนธ์ "ล้านนา" ที่มีหลายยุคสมัย อดีตสู่ปัจจุบันดังปรากฎในหนังสือเล่มนี้พบว่าแต่ละยุคต่างมีลักษณะเด่นของยุคที่มีความเป็นเบ็ดเสร็จในตัวเองคือเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และสลายไป และก่อเกิดอีกยุคหนึ่ง หมุนเปลี่ยนผ่านไปตามกาลเวลา การทำวิจัยแต่ละยุคจึงใช้หลักฐานและใช้กรอบคิดทางประวัติศาสตร์คนละชุด การสร้างบทสังเคราะห์เช่นนี้จึงใช้เวลานาน และยากที่จะสมบูรณ์ ผู้เขียนตระหนักดีว่าแต่ละยุค หรือแม้แต่ละย่อหน้าในหนังสือเล่มนี้ ก็ยังมีประเด็นให้ค้นคว้าเจาะลึกต่อไปได้มากมาย หรือคนรุ่นหลังอาจรื้อสร้างใหม่ ประวัติศาสตร์ล้านนา เล่มนี้เป็นงานเสมือนหลักกิโลเมตรแรกบนเส้นทางอันแสนไกลของการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา

Write a review

Please login or register to review

Tags: ประวัติศาสตร์ล้านนา, CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS, CMUPRESS, CMU

line