โรงเรียนสมัยใหม่ในล้านนา ในความสัมพันธ์กับสยาม
  • ฿486.00
  • ฿340.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
  • ISBN : 9786163988782
  • Language : thai
  • Number of Pages : 191
  • File Size : 10.88 MB

หนังสือเล่มนี้เกิดจากการตั้งคำถามถึงอาคารโรงเรียนที่เราคุ้นเคยว่าเหตุใดจึงมีรูปร่างหน้าตาเช่นในปัจจุบัน ผู้เขียนได้ค้นคว้าย้อนกลับไปถึงการเริ่มต้นของการศึกษาสมัยใหม่ในประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม จากนั้นจึงได้ลงลึกไปในรายละเอียดของพื้นที่ศึกษาในล้านนาที่มีเชียงใหม่เป็นแกนกลางพื้นที่ศึกษาหลัก ในความเป็นจริงการเกิดอาคารสาธารณะหนึ่งเช่น โรงเรียนที่ผู้เขียนใช้เป็นหัวข้อศึกษาในหนังสือเล่มนี้ มีเหตุและปัจจัยแวดล้อมมากมายที่ทำให้รูปแบบอาคารมีความแตกต่างกันไปตามยุคสมัย ผู้เขียนได้พยายามสรุปถึงพัฒนาการและปัจจัยบางประการที่มีผลต่อรูปร่างหน้าตาของโรงเรียนจากอดีตมาจนเป็นโรงเรียนสมัยใหม่ในล้านนาที่เราเห็นในปัจจุบัน ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ใส่รูปประกอบ ผังพื้นอาคาร แผนที่ จำนวนหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น และคาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะมีประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานสถาปัตยกรรม

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line