พื้นฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ฿525.00
  • ฿367.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ยุทธพงษ์ สมจิต
  • ISBN : 9786163988775
  • Language : thai
  • Number of Pages : 392
  • File Size : 14.36 MB

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาพื้นฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้สนใจได้ศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในขั้นสูง โดยเพิ่มเนื้อหาด้าน Software-Defined Networking (SDN) ซึ่งเป็นแนวทางการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเครือข่ายที่สามารถโปรแกรมได้ รวมทั้งอธิบายเนื้อหาของการใช้งาน Multiprotocol Label Switching (MPLS) ในเชิงลึกเป็น พื้นฐานของการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line