ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี Healthy Ageing
  • ฿320.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : จักรกฤษณ์ วังราษฎร์
  • ISBN : 9786163988676
  • Language : thai
  • Number of Pages : 300
  • File Size : 6.13 MB

หนังสือเล่มนี้ มีความทันสมัย ให้ความรู้ในหลากหลายมิติที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น สถานการณ์และแนวโน้มผู้สูงอายุ นโยบายและมาตรการจากภาครัฐ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาวะสูงวัย การดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

Write a review

Please login or register to review

Tags: ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี, Healthy Ageing, Health and care, สุขภาพ, ผู้สูงอายุ,

line