วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
  • ฿393.00
  • ฿275.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ปภังกร อิ่นแก้ว
  • ISBN : 9786163988669
  • Language : thai
  • Number of Pages : 246
  • File Size : 13.47 MB

เป็นแขนงความรู้ที่ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และความรู้เฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาในสาขาความรู้ และวงการธุรกิจต่างๆ เสนอความรู้เบื้องต้นในภาพกว้างของวิทยาการข้อมูลครอบคลุมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในแนวทางต่างๆ การนำเสนอภาพข้อมูลและประเด็นท้าทายในวิทยาการข้อมูล เนื้อหาประกอบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ

Write a review

Please login or register to review

Tags: ปภังกร อิ่นแก้ว, วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น, พื้นฐานทางคณิตศาสตร์, สถิติ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิเคราะห์ข้อมูล

line