หนังสือบัญชีขี้นต้น พิมพ์ครั้งที่ 2
  • ฿350.00
  • ฿245.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : คณะอาจารย์ภาควิชาการบัญชี
  • ISBN : 9786163988607
  • Language : thai
  • Number of Pages : 360
  • File Size : 7.90 MB

หนังสือบัญชีขั้นต้นนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการบัญชีขั้นพื้นฐาน ให้ผู้อ่านจัดทำบัญชีได้ถูกต้องและเหมาะสมในรูปแบบธุรกิจ นอกนั้นยังรวมระบบบัญชีที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตราฐานรายงานทางการเงินของไทย ซึ่งเป็นไปตามมาตราฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบัญชีขั้นต้น 1 Ebook

฿400.00 ฿280.00

Tags: CMU, คณะอาจารย์ภาควิชาการบัญชี, การบัญชี, งบการเงิน, การบริหารธุรกิจ, บัญชีขั้นพื้นฐาน, การเงินของไทย

line