รักภาษาจีน ชั้นประถมศึกษา เล่ม 1A
  • ฿369.00
  • ฿259.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ลิขิต ศรีวงค์วรรณ์
  • ISBN : 9786163988515
  • Language : thai
  • Number of Pages : 120
  • File Size : 65.43 MB

สนับสนุนให้ประชาชนคนไทยเรียนภาษาจีน และมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาจีน ซึ่งปัจจุบันหนังสือเรียนภาษาจีนที่ใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่เรียบเรียงขึ้นในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้เขียนได้สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรครูภาษาจีนชาวไทย เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการใช้หนังสือภาษาจีนในปัจจุบัน เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทการเรียนรู้ของนักเรียนชาวไทย

Write a review

Please login or register to review

Tags: ภาษาจีน, สอนภาษา, หลักสูตรการสอนภาษาจีน

line