ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบนการกระจายตัวของสถานีอุทกวิทยาและสถานีอุตุนิยมวิทยา
  • ฿457.00
  • ฿320.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ทวี ชัยพิมลผลิน
  • ISBN : 9786163988379
  • Language : thai
  • Number of Pages : 224
  • File Size : 72.16 MB

พระราชกฤษฏีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยน พื้นที่ลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขาใหม่หมด ดังนั้นการรวบรวมข้อมูล สถานีอุทกวิทยาและสถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือและ นำเสนอในรูปแบบแผนที่ลุ่มน้ำสาขา จะช่วยให้เป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

Write a review

Please login or register to review

Tags: อุทกวิทยา, อุตุนิยมวิทยา, การบริหาร, กรมอุตุ

line