การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
  • ฿472.00
  • ฿330.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : กิตติ ภูริทัต
  • ISBN : 9786163988461
  • Language : thai
  • Number of Pages : 252
  • File Size : 5.75 MB

หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับ ทฤษฎีเกมมิฟิเคชัน (Gamification) โดยเป็นการประยุกต์ การใช้กลไกองค์ประกอบการออกแบบเกมเพื่อความสนุก และ นำมาปรับใช้ในกิจกรรมหรืองานด้านสารสนเทศในสถานการณ์ โลกความเป็นจริง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ที่ต้องการออกแบบหรือพัฒนาระบบสารสนเทศ เกมดีไซเนอร์

Write a review

Please login or register to review

Tags: ระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยี, สารสนเทศ

line