แรงกระแทกและการออกแบบแผงราวกันตก คอนกรีตอาคารจอดรถ
  • ฿500.00
  • ฿350.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ชยานนท์ หรรษภิญโญ
  • ISBN : 9786163987532
  • Language : thai
  • Number of Pages : 190
  • File Size : 40.13 MB

เนื้อหาได้อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับแรงกระแทก พฤติกรรมความเสียหายเมื่ออาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงกระแทกที่มีความซับซ้อน ทั้งจากการสั่นสะเทือนเนื่องจากแรงกระตุ้นที่เกิดในเวลาระดับ มิลลิวินาที และความไร้เซิงเส้นจากความเสียหายเฉพาะจุด หรือ ความเสียหายโดยรวมของโครงสร้างคอนกรีต และการตั้งข้อสังเกตุถึงแรงที่คำนวณจากข้อแนะนำตาม มยผ.1321-61 ด้วยการสร้างตัวอย่าง และการอ้างอิงจากทฤษฎีแรงกระแทก

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line