สยามาณานิคมมณฑลพายัพ ปฏิบัติการสำรวจและผลิตพื้นที่เมือง ชนบท ป่าเขา กับการสร้างความศิวิไลซ์
  • ฿370.00
  • ฿260.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ภิญญาพันธุ์ พจนะลาวัณย์
  • ISBN : 9786163977327
  • Language : thai
  • Number of Pages : 358
  • File Size : 37.07 MB

การสำรวจและผลิตพื้นที่แบบอาณานิคมในมณฑลพายัพโดยสยามแสดงให้เห็นนโยบายและปฏิบัติการจัดการพื้นที่ด้วยความรู้แบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ นำไปสู่การสำรวจ ตรวจชั่งวัดเพื่อการควบคุมพื้นที่ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line