การลดอุณหภูมิผักและผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
  • ฿430.00
  • ฿300.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : พิชญา พูลลาภ
  • ISBN : 9786163987266
  • Language : thai
  • Number of Pages : 150
  • File Size : 6.20 MB

ผักและผลไม้ เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย โดยอาศัยกรรมวิธีการผลิตที่หลากหลาย ทั้งในการไปผ่านกระบวนการแปรรูปเพียงเล็กน้อยหรือแปรรูปขั้นสูง กระบวนการเพื่อรักษาคุณภาพผักและผลไม้ให้มีอายุที่นานขึ้น เสื่อมคุณภาพในอัตราช้าลง

Write a review

Please login or register to review

Tags: การลดอุณหภูมิผักและผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

line