หลักการตรวจการได้ยินแบบสังเกตพฤติกรรม
  • ฿429.00
  • ฿300.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์
  • ISBN : 9786163987143
  • Language : thai
  • Number of Pages : 216
  • File Size : 11.86 MB

หนังสือกล่าวถึงพื้นฐานเบื้องต้นที่ควรทราบเกี่ยวกับการตรวจการได้ยิน หลักการตรวจการได้ยินแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ การตรวจการได้ยินด้วยเสียงบริสุทธิ์ การตรวจการได้ยินด้วยเสียงคำพูด รวมถึงหลักการปล่อยเสียงกลบขณะทำการตรวจ และยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจได้ยินในอดีตซึ่งมีหลักการที่น่าสนใจและทำให้เข้าใจอาการของผู้ป่วยที่มีปัญหาบริเวณ cochlea และ retrocochlea มากขึ้น

Write a review

Please login or register to review

Tags: หลักการตรวจการได้ยิน แบบสังเกตพฤติกรรม

line