เกร็ดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฝรั่งเศส
  • ฿336.00
  • ฿235.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศโรชิน อาจหาญ, วิริญจน์ หุตะสังกาศ
  • ISBN : 9786163987174
  • Language : thai
  • Number of Pages : 156
  • File Size : 17.12 MB

หนังสือ เกร็ดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฝรั่งเศส เล่มนี้ เป็นเหมือนตัวต่อชิ้นเล็กๆ ที่อาจทำให้องค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสของผู้อ่านชาวไทยสมบูรณ์ขึ้น ส่วนมากเน้นเหตุกราณ์ที่สำคัญและครอบคลุมช่วงเวลาในอดีตเป็นระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเจาะจงไปยังวัฒนธรรมหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเป็นพิเศษ

Write a review

Please login or register to review

Tags: เกร็ดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฝรั่งเศส

line