งานข่าวในยุคดิจิทัล : นักข่าวและการทำข่าวในศตวรรษที่ 21
  • ฿429.00
  • ฿300.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : สุนันทา แย้มทัพ
  • ISBN : 9786163987099
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 244
  • File Size : 3.21 MB

หนังสือเรื่อง งานข่าวในยุคดิจิทัล นักข่าวและการทำข่าวในศตวรรษที่ 21 เป็นหนังสือที่น่าสนใจอย่างมาก เนื้อหาได้นำเสนอการเปลี่ยนแปลงของงานข่าวในปัจจุบันที่เรยกว่างานข่าวในยุคดิจิทัล เทคนิคการนำเสนอข่าวให้มีความทันสมัย

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line