ประสาทศัลยศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์
  • ฿507.00
  • ฿355.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ชุมพล เจตจำนงค์
  • ISBN : 9786163986993
  • Language : thai
  • Number of Pages : 268
  • File Size : 16.48 MB

ประสาทศัลยศาสตร์ เป็นการแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่งทางศัลยศาสตร์ ดูแลเกี่ยวกับการป้องกัน วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท รวมถึงสมอง ไขสันหลัง กระดูกสันหลัง เส้นประสาทส่วนปลาย และระบบหลอดเลือดสมองนอกกะโหลกศีรษะด้วย

Write a review

Please login or register to review

Tags: ศัลยศาสตร์ แพทย์ นักศึกษา

line