จักรพรรดิญี่ปุ่นกับการสละราชสมบัติ
  • ฿380.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
  • ISBN : 9786163986924
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 350
  • File Size : 24.29 MB

ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวที่ประมุขแห่งรัฐเรียกว่า จักรพรรดิ และราชวงศ์ญี่ปุ่นก็เป็นราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จักรพรรดิญี่ปุ่นถือเป็นผู้นำราชวงศ์ญี่ปุ่นและประมุขแห่งรัฐของญี่ปุ่นในทางประวัติศาสตร์ บทบาทของจักรพรรดิญี่ปุ่นสลับไปมาระหว่างหน้าที่เชิงพิธีการกับหน้าที่ของผู้ปกครองอย่างแท้จริง สำหรับในปัจจุบัน ก็กำหนดให้จักรพรรดิเป็นประมุขในทางพิธีการเดิม ไม่มีอำนาจการเมืองในนามนิตินัย

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line