แนวคิดบุคคลเป็นศูนย์กลาง เพื่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการพัฒนามนุษย์
  • ฿328.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ธีรวรรณ ธีระพงษ์
  • ISBN : 9786163986870
  • Language : thai
  • Number of Pages : 238
  • File Size : 37.00 MB

นำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของบุคคลเป็นสูนย์กลาง โดยเริ่มตั้งแต่ประวัติและแนวคิดของผู้ที่นำเสนอทฤษฏีนี้ ต่อด้วยเรื่องของธรรมชาติของมุนษย์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดนี้ จากนั้นเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ที่ต้องการศึกษาสำหรับตนเองและผู้ที่ต้องการศึกษาสำหรับใช้ในงานโดยเฉพาะนักจิตวิทยา

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line