ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโยไก
  • ฿350.00
  • ฿245.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
  • ISBN : 9786163986856
  • Language : thai
  • Number of Pages : 360
  • File Size : 24.60 MB

หนังสือเล่มนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโยไก ซึ่งผู้เขียนอยากถ่ายทอด ให้ผู้อ่านคนไทยรู้จักโยไกของประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านญี่ปุ่นศึกษาในวงกว้างต่อไป

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line