สถาปัตยกรรมสาธารณะและบ้านเรือนแบบตะวันตกในล้านนา
  • ฿442.00
  • ฿309.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
  • ISBN : 9786163986771
  • Language : thai
  • Number of Pages : 228
  • File Size : 29.79 MB

หนังสือเล่มนี้น่าสนใจอย่างมาก เนื้อหาได้นำเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสถาปัตยกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมุ่งเป้าไปที่อาคารที่มีรูปแบบตะวันตก ในการวิเคราะห์ได้พิจารณารวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมเพื่อให้มีความเข้าใจได้มากขึเนถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line