ท่องไปในอินเดีย
  • ฿266.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : เสกสรรค์ สว่างศรี
  • ISBN : 9786163986641
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 340
  • File Size : 46.45 MB

เป็นตำรารวบรวมวิธีการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ที่เราจะต้องเจอประเทศในอินเดียโดยใช้ภาษาฮินดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในภาษาทางราชการของอินเดีย เป็นตำราสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการใช้ภาษฮินดี ศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศอินเดีย

Write a review

Please login or register to review

Tags: CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS, ภาษาทางราชการ, ภาษฮินดี, สถานที่ท่องเที่ยว, ประเทศอินเดีย, เสกสรรค์ สว่างศรี

line