ผลกระทบ ของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ต่อระบบอวัยวะในร่างกาย
  • ฿339.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รัตนา ทรัพย์บำเรอ
  • ISBN : 9786163986627
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 496
  • File Size : 22.29 MB

ผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาผลกระทบของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่อระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาทและสมอง ระบบทางเดินหายใจ ระบบภูมิตุ้มกัน ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุ ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ ระบบขับถ่าย รวมถึงการเกิดโรคมะเร็งในระบบอวัยวะต่างๆ ซึ่งในแต่ละบทครอบคลุมถึงการทำงานของระบบอวัยวะ

Write a review

Please login or register to review

Tags: ผลกระทบ, สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช, ระบบอวัยวะในร่างกาย, Chiang Mai University Press, CMU Press, รัตนา ทรัพย์บำเรอ

line