กาวเมล็ดมะขามในงานศิลปะ
  • ฿154.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : อัศวิณีย์ หวานจริง
  • ISBN : 9786163986658
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 86
  • File Size : 14.44 MB

1 บทนำ 2 การเตรียมผ้า 3 การเตรียมรองพื้น การเตรียมพื้นผนังถือปูน 4 กรรมวิธีการทำกาวเมล็ดมะขาม 5 การคั่วเมล็ดมะขาม 6 การต้มกาว 7 การทดลองทำกาวเมล็ดมะขามแห้ง (แบบแผ่น) 8 การทดลองทำกาวเมล็ดมะขามแห้ง (แบบผง) 9 การทดลองทำกาวเมล็ดมะขามแห้ง (แบบอัดเม็ด) 10 การทดสอบลองพื้นกาวเมล็ดมะขามสำเร็จรูป 11 สรุปการวิเคราะห์ทางคุณภาพพื้นกาวเมล็ดมะขามแบบน้ำ และแห้ง 11 สรุป

Write a review

Please login or register to review

Tags: มะขาม, กาว, ศิลปะ, อนุรักษ์

line