ออกซิเดทีฟสเตรส และงานวิจัยประยุกต์ สำหรับกายภาพบำบัด
  • ฿380.00
  • ฿266.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.จิรกฤต ลีลารุ่งระยับ
  • ISBN : 978-616-398-648-1
  • Language : thai
  • Number of Pages : 244
  • File Size : 6.06 MB

หนังสือออกซิเดทีฟสเตรสและงานวิจัยประยุกต์สําาหรับ กายภาพบําบัด เขียนโดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิรกฤตธ์ ลีลารุ่งระยับ ได้นําเสนอตั้งแต่องค์ความรู้ พื้นฐานทางชีวะเคมีประยุกต์ เกี่ยวกับภาวะออกซิเดดทีฟสเตรส กลไกการทำงานและควบคุมภาวะออกซิเดดทีฟสเตรส ภาวะออกซิเดดทีฟสเตรสกับการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line