ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1
  • ฿220.00
  • ฿154.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ดร.รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์
  • ISBN : 9786163986429
  • Language : thai
  • Number of Pages : 120
  • File Size : 14.35 MB

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 10 บท เริ่มตั้งแต่ตัวอีกษรและการสะกดคำในภาษาเวียดนาม บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย คำศัพท์และคำแปล ไวยกรณ์พร้อมคำอธิบาย รวมถึงแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญ

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line