วัสดุธรณีขั้นสูง เพื่อการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างถนน
  • ฿395.00
  • ฿277.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
  • ISBN : 9786163986368
  • Language : thai
  • Number of Pages : 640
  • File Size : 35.61 MB

หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการปูพื้นฐานสำหรับผู้อ่านเพื่อก้าวข้ามองค์ความรู้เชิงประจักษ์สู่แนวทางเชิงวิเคราะห์สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบถนน ที่มีความซับซ้อนและต้องเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงในมิติของปริมาณและน้ำหนักของยานพาหนะที่มากขึ้น รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวพันกับอุณหภูมิและความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไป

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line