สตาร์ชต้านทานต่อการย่อยเพื่อสุขภาพ
  • ฿480.00
  • ฿336.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
  • ISBN : 9786163985965
  • Language : THAI
  • Number of Pages : 226
  • File Size : 4.50 MB

หนังสือเรื่อง “สตาร์ชต้านทานต่อการย่อยเพื่อสุขภาพ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล่มนี้น่าสนใจเป็นอย่างมาก เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของ “สตาร์ช” ซึ่งผู้แต่งได้รวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยจํานวนมาก มาสังเคราะห์และนําเสนอในรูปแบบหนังสือภาษาไทยที่อ่านเข้าใจได้ง่าย เห็นภาพความสําคัญของ การใช้สตาร์ชกับการย่อยเพื่อสุขภาพ

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmupress, cmu, ebook, สตาร์ชต้านทานต่อการย่อยเพื่อสุขภาพ

line