ชีวสถิติและวิทยาการระบาด Biostatistics and Epidemiology พิมพ์ครั้งที่ 2
  • ฿250.00
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.ภัทรินี ไตรสถิตย์
  • ISBN : 9786163985668
  • Language : thai
  • Number of Pages : 398
  • File Size : 4.85 MB

หนังสือเล่มนี้จุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอแนวคิดทางชีวสถิติและทางวิทยาการระบาด รวมถึงความเข้าใจความจำเป็นในการมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในการนำผลงานงานวิจัยจริงมาประกอบการอธิบาย ยกเป็นตัวอย่างเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจประเด็นต่างๆได้ง่ายขึ้น

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmupress, cmu, ebook, ชีวสถิติและวิทยาการระบาด Biostatistics and Epidemiology พิมพ์ครั้งที่ 2, bookcaze

line