ถั่วเกษตร Agricultural Legumes
  • ฿300.00
  • ฿210.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN : 9786163985422
  • Language : thai
  • Number of Pages : 316
  • File Size : 96.79 MB

ถั่วเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสูงแต่ราคาถูกสำหรับคนและสัตว์ การปลูกถั่วยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกด้วยสามารถพิเศษในการนำก๊าซไรโตรเจนในอากาศมาสังเคราะห์ให้อยู่ในรูปที่พืชอื่นรวมทั้งสัตว์สามารถใช้ประโยชน์ได้ หนังสือนี้รวบรวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับถั่วที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการในการเพาะปลูกและนำเมล็ดและส่วนอื่นๆของต้นถั่วไปใช้ประโยชน์

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmu press, ebook, bookcaze, ถั่วเกษตร Agricultural Legumes

line