การปฏิบัติทางอาชาบำบัดสำหรับกายภาพบำบัดเด็ก Equine-Assisted Activity and Therapy
  • ฿300.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลลออ ธวินชัย ปร.ด., วท.ม.,กภ
  • ISBN : 9786163985101
  • Language : thai
  • Number of Pages : 178
  • File Size : 29.61 MB

อาชาบำบัดเป็นหนึ่งในการปฏิบัติในงานกายภาพบำบัดเด็ก เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า โดยการให้เด็กได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวผ่านการสัมผัสและการเคลื่อนไหวของม้า อีกทั้งยังนำมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาและฟื้นฟูความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กกลุ่มที่มีปัญหาการทรงท่า และการเดิน การปฏิบัติทางอาชาบำบัด สำหรับกายภาพบำบัดเด็กจึงได้ถูกจัดทำขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น หนังสือที่สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการสำหรับนักกายภาพบำบัดที่สนใจและเริ่มมีความคิดที่จะดำเนินการงานอาชาบำบัด Equine-Assisted Activity and Therapy

Write a review

Please login or register to review

Tags: Ebook, bookcaze, การปฏิบัติทางอาชาบำบัดสำหรับกายภาพบำบัดเด็ก, Equine-Assisted Activity and Therapy, cmu, CMUPRESS, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

line