การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นครั้งที่ 6
  • ฿400.00
  • ฿280.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ บุญเชียง
  • ISBN : 9786163984890
  • Language : thai
  • Number of Pages : 498
  • File Size : 4.36 MB

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นครั้งที่ 6การรักษาโรคเบื้องต้นมิใช่การรักษาแต่เป็นการรักษาพยาบาลที่ต้องอาศัยการผสมผสานกลมกลืนศาสตร์และศิลปะในการดูแลรักษาคนทั้งคนอย่างเป็นองค์รวม หนังสือ "การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น" เล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตที่สภาการพยาบาลกำหนด ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้ดี

Write a review

Please login or register to review

Tags: ebook, bookcaze, การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นครั้งที่ 6, อีบุ๊ก, CMUPRESS, CMU

line