ประมวลความรู้เบื้องต้นเรื่อง ข้าว
  • ฿140.00
  • ฿98.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN : 9786163985057
  • Language : thai
  • Number of Pages : 92
  • File Size : 2.75 MB

ผู้เขียน เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ประมวลความรู้เบื้องต้นเรื่องข้าว” นี้ เขียนขึ้นเพื่อนักเรียนและนักศึกษา เกษตรกร และคนไทย ทั่วไป ผู้ที่สนใจอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้าวที่รับประทาน อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน และหวังว่ายังอาจเป็นประโยชน์ในการ ให้ความรู้พื้นฐานแก่นักศึกษาและนักวิชาการในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าว ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การตลาด การอุตสาหกรรม ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review

Tags: ebook, sci, rice, cmu, cmupress, bookcaze, ประมวลความรู้เบื้องต้นเรื่อง ข้าว, ศูนย์วิจัยล้านนา

line