ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • ฿380.00
  • ฿270.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : โดย อ.นรุตม์ เจริญศรี
  • ISBN : 9786163984937
  • Language : thai
  • Number of Pages : 276
  • File Size : 11.35 MB

ทฤษฏีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เนื้อหาเน้นทฤษฏีต่างๆประเด็นกรอบความคิดเรื่องอำนาจ สภาวะอนาธิปไตบ รัฐ อำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ ระดับและหน่วยงานของการวิเคราะห?ทฤษฏีสัจนิยมดั้งเดิม สัจนิยมเชิงโครงสร้าง เสรีนิยม เสรีนิยมใหม่เชิงสถาบัน ระบบโครงสร้างนิยมทางเศรษฐกิจและทุนนิยมโลก ประดิษฐกรรมทางสังคม สำนักอังกฤษ และประเด็นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัยซึ่งครอบคลุมประเด็นโลกาภิวัฒน์การก่อการร้าย การปะทะกันระหว่างอารยธรรมสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศภัยพิบัติทางธรรมชาติการก้าวขึ้นมามีอำนาจของจีนและความมั่นคงในโลกไซเบอร์ โดย อ.นรุตม์ เจริญศรี

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmupress, cmu, ebook, ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สาขาวิชา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, มช, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

line