บทที่ 1 พลังงานชีวภาพ เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
  • ฿60.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
  • ISBN : 9786163980267
  • Language : thai
  • Number of Pages : 136
  • File Size : 13.51 MB

บทที่ 1 พลังงานชีวภาพ1.1 พลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน1.2 พลังงานหมุนเวียน1.3 พลังงานชีวมวล1.4 แรงขับเคลื่อนและสิ่งกระตุ้นในการพัฒนาแหล่งชีวมวล1.5 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล1.6 พื้นฐานเคมีและสสารสัมพันธ์1.7 แนวทางการวิจัยในอนาคตบรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmu, cmusingle, พลังงานชีวมวล, พัฒนาที่ยั่งยืน, พลังงานหมุนเวียน, แรงขับเคลื่อน, แหล่งชีวมวล, การแปลงสภาพชีวมวล, พื้นฐานเคมี, สสารสัมพันธ์, ebook, bookcaze

line