บทที่ 10 น้ำมันชีวภาพ เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
  • ฿60.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
  • ISBN : 9786163980267
  • Language : thai
  • Number of Pages : 140
  • File Size : 12.98 MB

บทที่ 10 น้ำมันชีวภาพ 10.1 น้ำมันพืชและไขมันสัตว์ 10.2 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 10.3 ผลิตภัณฑ์จากการผลิตไบโอดีเซล 10.4 ประโยชน์ของการใช้ไบโอดีเซล 10.5 กรณีศึกษา : การผลิตไบโอดีเซลต่อเนื่องด้วยความร้อนจากไมโครเวฟ 10.6 แนวทางการวิจัยในอนาคต

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmu, cmusingle, น้ำมันชีวภาพ, น้ำมันพีช, ไขมันสัตว์, ผลิตไบโอดีเซล, ความร้อนจากไมโครเวฟ, แนวทางการวิจัย, ebook, bookcaze

line