เศรษฐศาสตร์การจัดการ
  • ฿572.00
  • ฿400.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล
  • ISBN : 9786163984708
  • Language : thai
  • Number of Pages : 444
  • File Size : 8.00 MB

หนังสือเศรษฐศาสตร์การจัดการเล่มนี้เป็นการนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคและมหภาคมาประยุกต์เพิ่มเติมกับศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ เศรษฐมิติ เพื่อทำการบริหารจัดการกิจการได้อย่างเหมาะสมและสามารถบรรลุเป้าหมายของกิจการ สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้จึงประกอบไปด้วย การหาคู่สูงสุด เช่น การหากำไรสูงสุดและค่าต่ำสุด เช่น การหาต้นทุนต่ำสุด การประมาณค่าสมการอุปสงค์ สมการต้นทุน ด้วยวิธีการคำนวณและการใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการช่วยหาคำตอบและทฤษฎีและตัวแปรทางเศรษฐศาสตรมหภาคที่เจ้าของกิจการควรจะทำความเข้าใจ ตลอดจนโครงสร้างตลาด และการวิเคราะห์โครงการ ทั้งโครงการของเอกชนและโครงการของรัฐบาล หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคมาแล้ว และนักศึกษาระดับปริญญาโท เนื่องจากมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เช่น เศรษฐมิติ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การจัดการ

Write a review

Please login or register to review

Tags: CMUStore, สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, chiangmai university press, เศรษฐศาสตร์การจัดการ, เศรษฐศาสตร์จุลภาค, เศรษฐศาสตร์มหภาค, ใช้โปรแกรมเอ็กเซล, Excel, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล, ebook, bookcaze

line