ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้
  • ฿500.00
  • ฿350.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
  • ISBN : 9786163984609
  • Language : thai
  • Number of Pages : 244
  • File Size : 6.48 MB

ทฤษฎีการจัดการการพัสดุคงคลังและกาประยุกต์ใช้ สำหรับความต้องการแบบเฟ้นสุ่มและแบบไม่ต่อเนื่อง (Inventory Theory and Applications, Stochastic and Discrete Inventory Model) จัดทำขึ้นเพื่อต้องการนำเสนอตัวแบบในการจัดการพัศดุคงคลังทฤษฎีพื้นฐาน ที่สามารถพบและนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหน่วยธุรกิจการผลิตทั่วไป ในระบบของตัวแปรแบบเฟ้นสุ่ม ที่ลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคำที่มีความไม่แน่นอน และในกรณีที่ความต้องการมีความไม่ต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอกรณีศึกษาที่มาจากการประยุกต์ใช้งานทฤษฎีกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานกรณีศึกษาตัวอย่าง เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงแนวทางในการนำเอาทฤษฎีไปปรับใช้ในเชิงการประยุกต์กับปัญหาจริงที่เกิดขึ้น

Write a review

Please login or register to review

Tags: CMU, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ทฤษฎี, พัสดุคงคลัง, ประยุกต์, Inventory, Theory, Applications, Stochastic, Discrete, ebook, bookcaze

line