พิบัติภัย - ภัยพิบัติ ในโลกสมัยใหม่
  • ฿515.00
  • ฿360.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ทวี ชัยพิมลผลิน
  • ISBN : 9786163984586
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 213
  • File Size : 11.05 MB

บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 พิบัติภัยและภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากแผ่นเปลือกโลก บทที่ 3 พิบัติภัยและภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากภูมิสัณฐาน บทที่ 4 ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากบรรยากาศ บทที่ 5 ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากระบบนิเวศ บทที่ 6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติมนุษย์และเทคโนโลยี บทที่ 7 วัฏจักรภัยพิบัติ บทที่ 8 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการภัยพิบัติ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Book

฿350.00

Tags: Hazard, Disaster, Modern, World, พิบัติภัย, ภัยพิบัติ, ธรรมชาติ, มนุษย์, เทคโนโลยี, โลกสมัยใหม่, ความปลอดภัย, ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน, CMUPress, ebook, bookcaze

line