พิสดารนคร สะท้อนตำนานพระนางจามเทวีผ่านศิลปกรรมกระจก
  • ฿245.00
  • ฿172.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : อัศวิณีย์ หวานจริง
  • ISBN : 9786163984203
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 68
  • File Size : 112.41 MB

พิสดารนคร สะท้อนตำนานพระนางจามเทวีผ่านศิลปกรรมกระจกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานประวัติศาสตร์ของเมืองพิสดารนครซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จของ พระนางจามเทวี เพื่อไปครองเมืองหริภุญชัยเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา กาลเวลาผ่านไป ความเจริญรุ่งเรืองแปรเปลี่ยนเหลือแต่ซากปรักหักพังของโบราณสถาน จึงมีน้อยคนนักที่จะรู้จักเวียงพิสดารนคร

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ศิลปกรรมกระจก Ebook

฿306.00 ฿215.00

คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา Ebook

฿470.00 ฿330.00

Tags: cmu, พิสดารนคร ตำนานพระนางจามเทวี ศิลปกรรมกระจก ประวัติศาสตร์ เมืองพิสดารนคร พระนางจามเทวี เมืองหริภุญชัย ล้านนา เวียงพิสดารนคร, อัศวิณีย์ หวานจริง (นิรันต์), ebook, bookcaze

line