ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ
  • ฿300.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. สุรีพร อุทัยคุปต์
  • ISBN : 9786163983077
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 204

ความบกพร่องของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตาม หากไม่ได้รับการตรวจประเมินและรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุม อาการปวดคอที่เกิดขึ้นก็จะยังคงอยู่หรือไม่ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก  การรักษาเพียงแค่อาการปวดคอไม่ใช่คำตอบทั้งหมด  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาความรู้สอดแทรกด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้จริงทางคลินนิก

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น Ebook

฿350.00 ฿245.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด Ebook

฿250.00 ฿175.00

Tags: ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ ปวดคอ, ปวดศรีษะ, กระดูกสันหลังส่วนคอ, บกพร่อง, โครงสร้าง, กระดูก, กล้ามเนื้อ, สาเหตุ, อาการ, การตรวจ, วินิจฉัย, การรักษา, หลักฐาน, คลินิก, ยา, หมอ, แพทย์, ตรวจ, การใช้ชีวิต, ปวด, ความบกพร่อง, โรค, บริเวณ, ประเมิณ academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line