การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ
  • ฿350.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
  • ISBN : 9786163983305
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 284

เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น ยา หัตถการ วัคซีน เครื่องมือแพทย์มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้น  ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสวนทางกับงบประมาณของประเทศที่มีจำกัด  ทำให้สังคมไม่สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด  จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกให้เหมาะสมและคุ้มค่า  การตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อคนจำนวนมากในสังคม  ต้องทำอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  ดังนั้นการมีเครื่องมือช่วยบางชนิด ที่ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจได้ดีขึ้นจึงมีความสำคัญ หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเครื่องมือช่วยดังกล่าว

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การประเมินทางประสาทสัมผัส Ebook

฿500.00 ฿350.00

การประเมินคุณภาพชีวิต Ebook

฿320.00 ฿224.00

การศึกษาชีวสมมูล Ebook

฿350.00 ฿245.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿250.00 ฿175.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Ebook

฿350.00 ฿245.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Book

฿350.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Book

฿350.00

การศึกษาชีวสมมูล Book

฿350.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส Book

฿500.00

การประเมินคุณภาพชีวิต Book

฿320.00

ชีววิทยารังสีทางการแพทย์ Ebook

฿515.00 ฿360.00

Tags: การประเมินความคุ้มค่า, ทางการแพทย์, การวิเคราะห์, ผลกระทบ, งบประมาณ, ความคุ้มค่า, ทางการแพทย์, หมอ, ผลกระทบ, งบประมาณ, เทคโนโลยี, สุขภาพ, ยา, หัตถการ, วัคซีน, เครื่องมือแพทย์, บทบาท, การดูแล, สุขภาพ, คน สังคม, ในสังคม, มากขึ้น, เพิ่ม, เทคโนโลยีใหม่, จำนวนมาก academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line