การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2
  • ฿450.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.ภญ. เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ ,ผศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์
  • ISBN : 9786163980618
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 196

หนังสือ "การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ" เล่มนี้  จัดทำเป็นรูปเล่มขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งตำรับและเตรียมยาไร้เชื้อทางเภสัชกรรมเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของรูปแบบยาเตรียมไร้เชื้อ ส่วนประกอบของตำรับ วิธีการตั้งตำรับ วิธีเตรียมบรรจุภัณฑ์  การควบคุมคุณภาพของยาเตรียมไร้เชื้อที่ได้  และตัวอย่างสูตรตำรับของยาเตรียมไร้เชื้อแต่ละรูปแบบ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อต่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในทุกสถาบัน  รวมทั้งนักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ไร้เชื้อและผู้สนใจทั่วไป

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5 Ebook

฿350.00 ฿245.00

การศึกษาชีวสมมูล Ebook

฿350.00 ฿245.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Ebook

฿350.00 ฿245.00

เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉบับปรับปรุง 2561-2562 (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿368.00 ฿257.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Book

฿350.00

การศึกษาชีวสมมูล Book

฿350.00

กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสัชกรรม พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿400.00

Tags: cmu, การตั้งตำรับ, การเตรียมยาไร้เชื้อ, ความรู้, ความเข้าใจ, เภสัชกรรม, เนื้อหา, ลักษณะ, รูปแบบการเตรียม, ไร้เชื้อ, ส่วนประกอบ, ตำรับ, วิธีเตรียมบรรจุภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, การควบคุม, คุณภาพ, ยา, เตรียมไร้เชื้อ, ตัวอย่าง, สูตร, รูปแบบ ประโยชน์, นักศึกษา, เภสัชศาสตร์, สถาบัน, วิชาการ, ebook, bookcaze

line